Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK1. Trần Thị Kim Sâm (phụ trách phòng Khám Tai-Mũi-Họng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Liên chuyên khoa

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : BV Xây Dựng

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0