Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Trần Thượng Việt (trưởng khoa Ngoại)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Ngoại

Chuyên khoa : Thận - Tiết niệu, Nam khoa

Đơn vị : BV Bệnh Nhiệt đới TW

Năm sinh/Thành lập : 1982

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Nguyễn Khanh

    5