Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

BSCK1. Trần Thị Hương (phó khoa Thận)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Thận

Chuyên khoa : Nhi khoa, Thận

Đơn vị : BV Nhi đồng 1

Năm sinh/Thành lập : 1976

Phí khám : 150.000 đ