Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK2. Trần Quyết Thắng (Phó khoa Phụ sản)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Thanh Nhàn

Năm sinh/Thành lập : 1979

Kinh nghiệm : 15 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0