Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Trần Quốc Khánh (BS khoa Phẫu thuật cột sống)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Phẫu thuật cột sống

Chuyên khoa : Phẫu thuật Thần kinh - Cột sống

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1983

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • lê đình Cường

    5

  • Quang Thắng

    5

  • Hoàng Việt Hùng

    5