Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

Ths Trần Quang Văn ( TK thần kinh - Đột quỵ )

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Thần kinh

Chuyên khoa : Khoa Nội cơ – xương - khớp, Lão khoa, Cơ - Xương - Khớp, Thần kinh - Đột quỵ, Thần kinh tọa

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1979

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0