Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Trần Quốc Lâm ( Giảng viên - bác sĩ điều trị khoa CTCH)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Chấn Thương Chỉnh Hình

Chuyên khoa : Phục hồi chức năng, Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1977

Kinh nghiệm : 17 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Nguyễn Thị

    5

  • Nguyễn Đức Tạo

    5

  • Mai Thế công

    5