Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS.BSCK2. Trần Quang Hiệp (BS Khoa Phụ sản)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa, Phụ Khoa

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1970

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0