Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

PGS.TS. Trần Ngọc Sơn (PGĐ - Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Phẫu thuật Nhi (ngoại Nhi)

Chuyên khoa : Phẫu thuật Nhi

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : 23 năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0