Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Trần Nguyễn Ngọc (Trưởng phòng điều trị rối loạn cảm xúc)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : phòng Điều trị rối loạn cảm xúc

Chuyên khoa : Thần kinh-Tâm thần, Tâm lý

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0