Thông tin bác sĩ

Đang khám

BSCK2. Trần Ngọc Cường (PGĐ BVĐK Hà Đông)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Ban Giám Đốc

Chuyên khoa : Sản khoa, Hiếm muộn, Dinh Dưỡng

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1961

Phí khám : 150.000 đ