Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

Bs.Trần Mỹ Hoa (Sản Phụ Khoa)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản TP Cần Thơ

Năm sinh/Thành lập : 1995

Phí khám : 150.000 đ