Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Trần Kiên Quyết ( p.Trưởng khoa Phẫu thuật tiêu hóa)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Phẫu thuật tiêu hóa

Chuyên khoa : Ung bướu, Viêm gan và tiêu hóa

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1982

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0