Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

BSCK2. Trần Kim Oanh (Trưởng khoa Tim mạch)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Tim Mạch

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Dinh Dưỡng, Tim mạch - Chuyển hóa

Đơn vị : BV Nội Tiết TW

Năm sinh/Thành lập : 1966

Phí khám : 150.000 đ