Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK1. Trần Hải Yến (Phó khoa Xét nghiệm vi sinh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Xét Nghiệm

Chuyên khoa : Khoa Vi sinh

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1977

Kinh nghiệm : 15 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0