Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Trần Hoàng Tùng (Phó khoa Phẫu thuật chi dưới)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Cơ - Xương - Khớp

Chuyên khoa : Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1978

Kinh nghiệm : 12 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • phan anhvu

    5