Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Trần Hải Bình (Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Y Học Hạt Nhân

Chuyên khoa : Khoa Y học hạt nhân, Ung bướu

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1983

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0