Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Trang Thanh Thuỷ (Phụ trách Dị ứng miễn dịch lâm sàng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Dị Ứng

Chuyên khoa : Dị ứng, Miễn dịch

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0