Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

ThS. Trang Thanh Thuỷ (Phụ trách Dị ứng miễn dịch lâm sàng)

4.6

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Chuyên khoa : Dị ứng, Khoa Tai – Mũi - Họng, Miễn dịch

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Văn Sơn

  5

 • Nguyễn Văn Sơn

  5

 • Trần Thị Điệp

  4

 • Nguyễn Tiến thảo

  2

 • Hồ Mạnh Quân

  5

 • Phạm văn Nguyên

  5

 • Nguyễn Thị Hằng

  5

 • trần Vương linh

  4

 • Trần Kim Phượng

  5

 • Nông Thanh Huyền

  5