Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

ThS. Trang Thanh Thủy

4.7

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Chuyên khoa : Khoa Tai – Mũi - Họng

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Trần Ngọc Giác

  5

 • Trần Ngọc Giác

  5

 • Trần Ngọc Giác

  5

 • Nguyễn Minh Tiến

  4

 • Bùi Văn Hiệu

  5

 • Nguyễn Bá Thành

  5

 • Nguyen Van Nhuan

  5

 • Nguyễn Hồng Xuyên

  5

 • Nguyễn Văn Sơn

  5

 • Nguyễn Văn Sơn

  5