Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

BSCK2. Trần Đức Hùng (BS khoa Phụ Sản)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1972

Phí khám : 150.000 đ