Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

BSCK2. Trần Đăng Khoa (Trưởng khoa Chi dưới)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Chi dưới

Chuyên khoa : Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM

Năm sinh/Thành lập : 1973

Phí khám : 150.000 đ