Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS.BSCK1. Trần Chí Thanh (Phó khoa Điều trị theo yêu cầu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Điều trị theo yêu cầu

Chuyên khoa : Thận - Tiết niệu, Điều trị hóa chất

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0