Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK1. Trần Anh Thắng (PGĐ. Trung tâm cấp cứu 115 HN)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Tai - Mũi - Họng, Cấp cứu khẩn cấp

Đơn vị : Trung tâm cấp cứu 115 - HN

Năm sinh/Thành lập : 1979

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0