Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

Trần Anh

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Tâm Thần

Chuyên khoa : Thần kinh-Tâm thần

Đơn vị :

Năm sinh/Thành lập : 1970

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Trần Anh

  5

 • Vu Quang

  5

 • Tran Anh

  5

 • Nguyễn Thị Hoàn

  5

 • Nguyễn Thị Hoàn

  5

 • Vu Quang

  5

 • Vu Quang

  5

 • Vu Quang

  5

 • Tran Anh

  5

 • Tran Anh

  5