Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Tôn Thất Kha (Trưởng khoa điều trị tích cực)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Điều trị tích cực

Chuyên khoa : Tim mạch - Chuyển hóa, Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BV Nội Tiết TW

Năm sinh/Thành lập : 1970

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0