Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK1. Tống Thị Bình (Trưởng trạm cấp cứu Gia Lâm - HN)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Cấp cứu 115

Chuyên khoa : Cấp cứu khẩn cấp

Đơn vị : Trung tâm cấp cứu 115 - HN

Năm sinh/Thành lập : 1970

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0