Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Tống Thị Hương (P.trg khoa Khám bệnh và Điều trị ngoại trú)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Khám bệnh và điều trị ngoại trú

Chuyên khoa : Huyết học - Truyền máu

Đơn vị : Viện Huyết Học - Truyền Máu TW

Năm sinh/Thành lập : 1982

Kinh nghiệm : 11 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0