Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Tô Lệ Hồng (PCN bộ môn Dược lý - Dược lâm sàng)

5

Chuyên môn : Dược Sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Dược

Chuyên khoa : Dược lâm Sàng

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1977

Kinh nghiệm : 15 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0