Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

Đại tá. DSCK2 Nguyễn Toàn Thắng (Trưởng khoa dược)

5

Chuyên môn : Dược Sĩ

Khoa : Dược

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Dược lâm Sàng

Đơn vị : Viện Y Học Phòng Không Không Quân - Khám Bệnh Miễn Phí

Năm sinh/Thành lập : 1967

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Nguyễn Thị Bắc Bắc

    5

  • Nguyen Van Thong

    5

  • Vu Quang

    5