Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

Đại tá. DSCK2 Nguyễn Toàn Thắng (Trưởng khoa dược)

5

Chuyên môn : Dược Sĩ

Khoa : Dược

Chuyên khoa : Dược lâm Sàng

Đơn vị : Viện Y Học Hàng Không Không Quân

Năm sinh/Thành lập : 1967

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Vu Quang

    5