Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

Bs Bùi Thị Toàn

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Lao

Chuyên khoa : Bệnh Phổi, Bệnh Lao

Đơn vị : BV- PHỔI NGHỆ AN-KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Năm sinh/Thành lập : 1989

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0