Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK1 Lê Khánh Toàn

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Bệnh Nhiệt đới

Chuyên khoa : Truyền nhiễm và các bệnh Nhiệt đới

Đơn vị : Đa Khoa TW Cần Thơ - Khám Bệnh Miễn Phí

Năm sinh/Thành lập : 1984

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Lâm Tần Mộng

    5

  • Kha Nguyễn Đình

    5

  • Hoàng Việt Hùng

    5