Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS.Thầy thuốc ưu tú. Nguyễn Tiến Hưng (Trưởng khoa Dưỡng sinh-Xoa bóp bấm huyệt)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Dưỡng sinh-Xoa bóp bấm huyệt

Chuyên khoa : Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng, Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Châm cứu TW

Năm sinh/Thành lập : 1968

Kinh nghiệm : 23 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0