Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Tiến Đức (Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Hồi Sức Cấp Cứu

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Ung bướu

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0