Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Thị Ngọc Thủy (Phó khoa Nội tiết-nguyên phó khoa Phụ)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nội Tiết

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Sản khoa, Hiếm muộn, Dinh Dưỡng, Thận - Tiết niệu, Ung bướu, Nội tiết chuyển hóa, Tâm lý, Nam khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản TW

Năm sinh/Thành lập : 1962

Kinh nghiệm : 30 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0