Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Điêu Thị Thúy Chuyên (Trưởng khoa Sinh hóa-Miễn dịch)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Sinh hóa-Miễn dịch

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : 7 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0