Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Trần Thu Thủy (Phó khoa Nhi)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Huyết học - Truyền máu

Đơn vị : Viện Huyết Học - Truyền Máu TW

Năm sinh/Thành lập : 1983

Kinh nghiệm : 10 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0