Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK1. Hồ Thị Thu Hoài (Nguyên trưởng khoa Khám bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Da liễu

Đơn vị : BV Da Liễu Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1960

Kinh nghiệm : 30 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Nguyên Sinh

  5

 • Nguyễn Minh Ngọc

  5

 • Nguyễn Minh Ngọc

  5

 • Hà Hùng Minh

  5

 • Trịnh Thị Huyền

  5

 • Nguyễn Thị Hồng Yến

  5

 • Nguyễn Thị Hiên

  5

 • Nguyễn Đức Lợi

  5

 • Đặng Thị Kết

  5

 • Nguyễn Thị Hiên

  5