Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK1. Hồ Thị Thu Hoài (Nguyên trưởng khoa Khám bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Da liễu

Đơn vị : BV Da Liễu Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1960

Kinh nghiệm : 30 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Thị Yến

  5

 • Nguyễn Thành Đông

  5

 • Nguyen Tuyet nhung

  5

 • Nguyen Theanh

  5

 • Trần Thị Vân Anh

  5

 • Trinh Nguyen Pham Minh Khoi

  5

 • Dao Thi Nga

  5

 • Nguyễn Thương

  5

 • Bui minh Quang

  5

 • Dao Thi Nga

  5