Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK1. Hồ Thị Thu Hoài (Nguyên trưởng khoa Khám bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Da liễu

Đơn vị : BV Da Liễu Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1960

Kinh nghiệm : 30 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • vũ thi hanh

  5

 • Nguyễn Phương Anh

  5

 • Nguyen Thu Trang

  5

 • Nguyen Thanh Trung

  5

 • Lê Thị Như Quỳnh

  5

 • Phan Thị Hương Giang

  5

 • Luong Thi hien

  5

 • Nguyễn Thị Trang

  5

 • Trịnh Phúc Thịnh

  5

 • Ngo The Hoan

  5