Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

BSCK1. Hồ Thị Thu Hoài (Nguyên trưởng khoa Khám bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Da liễu

Đơn vị : BV Da Liễu Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1960

Phí khám : 150.000 đ

 • Trần Đình Quốc Nghĩa

  5

 • phạm văn vinh

  5

 • Nguyễn Thế Toàn

  5

 • Nguyen ThienPhuong

  5

 • Vũ Xuân Phúc

  5

 • nguyễn anh tài

  5

 • Phạm Thị Nhâm

  5

 • Ìn Sùi vẫy

  5

 • Nguyễn Hải Long

  5

 • hoàng văn

  5