Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK1. Hồ Thị Thu Hoài (Nguyên trưởng khoa Khám bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Da liễu

Đơn vị : BV Da Liễu Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1960

Kinh nghiệm : 30 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Lê Xuân Quý

  5

 • Bui Le Hien

  5

 • Nguyễn Thị diệu bình

  5

 • Lê Trạc Bình

  5

 • Vũ Hải Linh

  5

 • Nguyễn Thị Liên

  5

 • Nguyen Huy hoang

  5

 • Hùng Thanh

  5

 • Hà Hồng Nhung

  5

 • Hoàng Thị Xoan

  5