Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK1. Hồ Thị Thu Hoài (Nguyên trưởng khoa Khám bệnh)

4.8

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Da liễu

Đơn vị : BV Da Liễu Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1960

Kinh nghiệm : 30 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Phạm Kim Ngân

  5

 • Nguyễn Thị Lan

  5

 • Vu Van Dung

  5

 • Nguyễn Văn Số

  5

 • Đào Quốc Đạt

  5

 • Trần Đồng Giang

  5

 • Phan Trung Du

  5

 • Ma Văn Long

  5

 • Ma Văn Long

  5

 • Truc Trần

  5