Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK1. Hồ Thị Thu Hoài (Nguyên trưởng khoa Khám bệnh)

4.6

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Da liễu

Đơn vị : BV Da Liễu Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1960

Kinh nghiệm : 30 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Trịnh Trâm Anh

  5

 • Nguyễn Thị Minh Nguyệt

  4

 • Nguyễn Ngọc Anh

  5

 • Lê Thị Xoan

  5

 • Vũ Đức Anh

  5

 • Vũ Đức Anh

  5

 • Lại Tấn Phú Thuận

  5

 • Mạnh Quyết

  5

 • Bn Thanh

  2