Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK1. Hồ Thị Thu Hoài (Nguyên trưởng khoa Khám bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Da liễu

Đơn vị : BV Da Liễu Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1960

Kinh nghiệm : 30 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Dương Thị Hương Thảo

  5

 • Dương Thị Hương Thảo

  5

 • Bùi Quang Minh

  5

 • Bùi Quang Minh

  5

 • Hoàng Tuấn Hải

  5

 • Lê Tường Sơn

  5

 • Trương Quốc Thành

  5

 • Dao Thi Nga

  5

 • Phạm Thanh Bình

  5

 • Phạm Lê Ngọc Tuyết

  5