Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK1. Hồ Thị Thu Hoài (Nguyên trưởng khoa Khám bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Da liễu

Đơn vị : BV Da Liễu Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1960

Kinh nghiệm : 30 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Phạm Thái Nam Phạm

  5

 • trần trần thị phương

  5

 • Đỗ Việt Dũng

  5

 • Hoàng Ngọc Hà

  5

 • Nguyễn Hoàng Huyền Trang

  5

 • hồ anh đức

  5

 • Bui Ha

  5

 • võ văn hoàng

  5

 • Đỗ Việt Dũng

  5

 • Trần Ngọc Linh

  5