Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK1. Hồ Thị Thu Hoài (Nguyên trưởng khoa Khám bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Da liễu

Đơn vị : BV Da Liễu Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1960

Kinh nghiệm : 30 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Trịnh Văn Đại

  5

 • VU QUOC TRI

  4

 • Đào Khả Doanh

  5

 • Đào Văn Lân

  5

 • Trần Anh Đạt

  5

 • Trần Đình Thịnh

  5

 • Dương Thị Hương Thảo

  5

 • Nguyễn Thị tư

  5

 • Nguyễn Dũng Hon

  5

 • Nguyễn Thế Toàn

  5