Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK1. Hồ Thị Thu Hoài (Nguyên trưởng khoa Khám bệnh)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Da liễu

Đơn vị : BV Da Liễu Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1960

Kinh nghiệm : 30 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Trần Tuấn Linh

  5

 • nguyen truong an

  5

 • Trịnh Đình Thắng

  5

 • Nguyen Khuong Dieu

  5

 • Nguyễn Văn Hiếu

  5

 • Nguyễn Anh Vũ

  5

 • Dương Văn Huỳnh

  5

 • Tô Khải Hoàn

  5

 • Nguyễn Thành Đạt

  5

 • Hồ Văn Quang

  5