Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

Ths. Đỗ Thị Thu Hằng (Trưởng khoa Y học Cổ truyền)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Y Học Cổ Truyền

Chuyên khoa : Y học cổ truyền, Ung bướu

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0