Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK1. Nguyễn Thị Thu Hà (Phó khoa hồi sức tích cực)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Hồi sức tích cực

Chuyên khoa : Hồi sức tích cực

Đơn vị : BVĐK Nông Nghiệp

Năm sinh/Thành lập : 1979

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0