Thông tin bác sĩ

Đang khám

BSCK1 Nguyễn Văn Thoong

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Xét Nghiệm

Chuyên khoa : Xét nghiệm

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Năm sinh/Thành lập : 1984

Phí khám : 150.000 đ

  • Nguyễn Trúc Lâm

    5

  • Pham Duc

    5