Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Phạm Thế Anh (Trưởng khoa Ngoại khoa Gan mật tụy)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Ngoại Gan mật tụy

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1977

Kinh nghiệm : 17 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0