Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

Ths. Lê Xuân Thận ( Viện tim - bệnh viện Bạch Mai )

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Tim Mạch

Chuyên khoa : Tim mạch - Chuyển hóa, Tim mạch và chuyển hóa, Phẫu thuật tim mạch, Tim mạch

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1981

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0