Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

BSCK1 Nguyễn Hữu Khánh

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Nội thần kinh

Chuyên khoa : Thần kinh-Tâm thần, Rối loạn thần kinh thực vật, Thần kinh - Đột quỵ, Nội thần kinh

Đơn vị : Bệnh Viện Thủ Đức

Năm sinh/Thành lập : 1992

Phí khám : 150.000 đ

 • Vũ Quốc long

  5

 • Lê Văn Anh

  5

 • Đèo Nàng Thuỳ Dung Dung

  5

 • Vũ Quốc long

  5

 • Đèo Nàng Thuỳ Dung Dung

  5

 • Trần Thị huyền

  5

 • Thẩm Giang Nam

  5

 • Trần Thị huyền

  5

 • Lê Minh Quân

  5

 • Nguyễn Thị Yến

  5