Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

ThS. Nguyễn Thanh Thủy (P.trưởng khoa Mũi xoang)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Mũi xoang

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Năm sinh/Thành lập : 1966

Phí khám : 150.000 đ

 • Nguyen Thi Quynh Nhu

  5

 • Nguyễn Khánh Linh

  5

 • Lưu Văn Hải

  5

 • Nguyen Thi Hieu

  5

 • Dương thị Mỹ Hạnh

  5

 • Phan Quốc Long

  5

 • Vo Thi Chau Thanh

  5

 • Nguyen Truong

  5

 • Nguyễn Hoàng Hiện

  5

 • Trẩn Anh Tuấn

  5