Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Thanh Thủy (P.trưởng khoa Mũi xoang)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Mũi xoang

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Trẩn Anh Tuấn

  5

 • Trẩn Anh Tuấn

  5

 • Phan Hải Đăng

  5

 • Nguyễn Hữu Tân

  5

 • Nguyen THuong

  5

 • Dương Thị Loan

  5

 • Phung Tap

  5

 • Trần Minh tân Trần Minh tân

  5

 • Tran Diep Hang

  5

 • Tran Diep Hang

  5