Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Thanh Thủy (P.trưởng khoa Mũi xoang)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Mũi xoang

Chuyên khoa : Dinh Dưỡng, Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • BÙI NGÂN

    5

  • Nguyễn Quang Trung

    5

  • Phan Thị việt hà

    5