Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Hà Thị Thanh Hương (Trưởng khoa Cơ-Xương-Khớp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Cơ - Xương - Khớp

Chuyên khoa : Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Y học Cổ truyền TW

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Phạm Thị ngọc

    5