Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Lê Minh Thanh (BS khoa Tai-Mũi-Họng)

4.8

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Chuyên khoa : Khoa Tai – Mũi - Họng

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Năm sinh/Thành lập : 1968

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyen Long

  5

 • Bùi Văn Tuy

  5

 • Trương Minh Giàu

  5

 • Nguyễn Tú

  5

 • Nguyễn Thị Khánh Uyên

  5

 • Nguyễn Thị Khánh Uyên

  5

 • Bùi Hồng Mạnh

  5

 • Nguyen Thi Tuyet Nhung

  5

 • Trần Ngọc Giác

  5

 • Trần Ngọc Giác

  5