Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Lê Minh Thanh (BS khoa Tai-Mũi-Họng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Chuyên khoa : Khoa Tai – Mũi - Họng

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Năm sinh/Thành lập : 1968

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0