Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Lê Minh Thanh (BS khoa Tai-Mũi-Họng)

4.6

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Chuyên khoa : Khoa Tai – Mũi - Họng

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Năm sinh/Thành lập : 1968

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Trần Minh Quân

  5

 • Phùng Thị Thu Thủy

  5

 • Phạm Trang Thùy

  5

 • Lê Hồng Ngọc

  5

 • Nguyễn Thị diệu bình

  5

 • Lê Thị Lan Phương

  5

 • Nguyễn Đình Tú

  1

 • Nguyễn Khắc Sang

  5

 • Lương Khánh Toàn

  5