Thông tin bác sĩ

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

ThS. Nguyễn Thành (Giám đốc trung tâm cấp cứu 115)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Cấp cứu 115

Chuyên khoa : Nội hô hấp, Cấp cứu khẩn cấp

Đơn vị : Trung tâm cấp cứu 115 - HN

Năm sinh/Thành lập : 1978

Kinh nghiệm : 17 năm

Phí tư vấn : 300.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0