Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK1 Vương Quang Thắng ( TK Nhi )

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Khoa Nhi

Đơn vị : BỆNH VIỆN BÀ RỊA - KHÁM MIỄN PHÍ

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 0 đ

Số người chờ tư vấn : 0