Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

BSCK2 Phan Lê Thắng

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học hàm : Khác

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Phẫu thuật lồng ngực

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV Ung Bướu Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1972

Phí khám : 300.000 đ

  • Nguyễn Thị Trinh

    5

  • Lê Thị Vân

    5