Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Thẩm Trương Khánh Vân (Phó Trưởng Khoa Chấn thương)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Chấn thương

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV Mắt TW

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Tran Danh Thang

  5

 • Nguyễn Trọng Thang

  5

 • Phạm Hằng

  5

 • Nguyễn Mỹ Trang

  5

 • nguyễn thị huyền trang

  5

 • Đào Quang Lương

  5