Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Thẩm Trương Khánh Vân (Phó Trưởng Khoa Chấn thương)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Chấn thương

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV Mắt TW

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Nguyễn Mỹ Trang

    5

  • nguyễn thị huyền trang

    5

  • Đào Quang Lương

    5