Thông tin bác sĩ

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

ThS. Tạ Thùy Linh (p.Trưởng khoa Dinh Dưỡng và tiết chế)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Dinh Dưỡng

Chuyên khoa : Dinh Dưỡng, Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BV Nội Tiết TW

Năm sinh/Thành lập : 1984

Kinh nghiệm : 10 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0